Інформаційне повідомлення  

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З МЕТОЮ ВІДБОРУ СУБЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ для НАДАННЯ ПОСЛУГ з обовязкового аудиту фінансової звітності

­­­05.04.2023р.

Товариство з обмеженою відповідальність «РДО УКРАЇНА» оголошує про проведення конкурсу з метою відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «РДО УКРАЇНА» за 2023 рік, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Учасники конкурсу мають відповідати наступним вимогам:

- інформація про суб’єкта аудиторської діяльності внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

- достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, працюють за основним місцем роботи та мають стаж роботи аудитором не менше 5 років, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

- достатній рівень знань та досвід проведення аудиту з міжнародних стандартів фінансової звітності;

- відсутність будь - яких претензій, позовів, стягнень, штрафів з боку державних та контролюючих органів;

- за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 % загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг;

- пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;

- мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

- не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» відносно проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес та умовам цього інформаційного повідомлення;

- подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

- подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням термінів, встановлених цим повідомленням.

Завдання з аудиту фінансової звітності включає:

- аудит річної фінансової звітності за 2023 рік, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності;

-  надання звітів незалежного аудитора, підготовлених відповідно до вимог міжнародних стандартів аудиту та чинного законодавства;

- додатковий звіт для аудиторського комітету;

- звіт для органів нагляду;

- лист керівництву за результатами аудиту з зазначенням виявлених недоліків (у разі наявності недоліків) та наданням рекомендацій.

Для участі у конкурсі претенденти подають скан-копії оригіналів документів у форматі PDF, а саме:

1) цінова пропозиція;

2) лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;

3) будь-яку іншу інформацію, яка на думку суб’єкта аудиторської діяльності може бути корисною.

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій разом з підтвердними документами –
до « 03 » травня 2023 року включно.

Конкурсні пропозиції в електронному вигляді слід надіслати на електронну адресу svyrydenkol@rdo.ua;.

У рубриці “Тема” електронного листа прохання вказати «Конкурс з метою відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності».